Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uchwalony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest 16 listopada. Sporo osób co dnia boryka się z brakiem tolerancji i to właśnie ta data ma to sygnalizować. Apelowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest zachętą do tego, by znaleźli wyjście z tego sporego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby wyeliminować nietolerancję poprzez nauczanie, ale także organizowanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie akceptacji oraz nakłonienie do braku przemocy wobec osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Coraz częściej występujące zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były powodem stworzenia tego rozwiązania. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, spotykają się właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w wyszukaniu głównych motywów uformowania się nietolerancji, ale też mają informować o tym, jak nieprzyjemne bywają objawy braku akceptacji dla osób krzywdzonych. Takie działania być potrzebne do tego, aby dociec, czym faktycznie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzmysłowić, czym jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętności słuchania, rozumienia innych ludzi, ale również dostrzegania różnorodności względem kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak obchodzono go w naszym kraju?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili ogólny manifest, w którym pokazują duże poparcie dla osób, które doświadczyły fizycznej oraz werbalnej agresji wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice poparli swoim podpisem ten apel. Prezydent stolicy, p. Trzaskowski ogłosił, że solidarność tego dnia będzie wyrażana przez zawieszanie flag w kolorach tęczy, jak i oświetlania budynków. Przede wszystkim w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.